Com ens organitzem?

SERHS disposa d’òrgans de direcció, transparència, seguiment i control que garanteixen aspectes com la pluralitat de visions, la transparència, l’ètica en els negocis i el rigor en la presa de decisions, l’eficiència i l’eficàcia en l’execució de les estratègies de negoci en els que opera la corporació.

El Consell d’Administració de SERHS

Membres dels Consell d’Administració

 • President i Conseller Delegat: Jordi Bagó i Mons
 • Secretari (No conseller): Albert Vives Arnijas
 • Vicesecretari: Xavier Casals i Casacuberta

Vocals:

 • Jordi Ten i Figueras
 • Joaquim Ribas i Escarpenter
 • Raimon Bagó i Mons
 • Ramon Serra i Agut
 • Josep Villegas i Janer
 • Joan Garcia i Gascons
 • Òscar Bagó i Mons

El Comitè de Direcció de SERHS

Membres del Comitè de Direcció

 • Jordi Bagó i Mons, President i Conseller Delegat
 • Jaume Torrent i Busquet, Director corporatiu de Finances
 • Albert Vives Arnijas, Director General Corporatiu

La Junta General d’Accionistes

Junta General d'accionistes SERHS

Formen part de la Junta General els accionistes de SERHS, bé siguin persones físiques o jurídiques, en possessió d’una o més accions del grup.

SERHS disposa d’òrgans de direcció, transparència, seguiment i control que garanteixen aspectes com la pluralitat de visions, la transparència, l’ètica en els negocis i el rigor en la presa de decisions, l’eficiència i l’eficàcia en l’execució de les estratègies de negoci en els que opera la corporació.

El Consell d’Administració de SERHS

Membres dels Consell d’Administració

 • President i Conseller Delegat: Jordi Bagó i Mons
 • Secretari (No conseller): Albert Vives Arnijas
 • Vicesecretari: Xavier Casals i Casacuberta

Vocals:

 • Jordi Ten i Figueras
 • Joaquim Ribas i Escarpenter
 • Raimon Bagó i Mons
 • Ramon Serra i Agut
 • Josep Villegas i Janer
 • Joan Garcia i Gascons
 • Òscar Bagó i Mons

El Comitè de Direcció de SERHS

Membres del Comitè de Direcció

 • Jordi Bagó i Mons, President i Conseller Delegat
 • Jaume Torrent i Busquet, Director corporatiu de Finances
 • Albert Vives Arnijas, Director General Corporatiu

 La Junta General d’Accionistes

Junta General d'accionistes SERHS

Formen part de la Junta General els accionistes de SERHS, bé siguin persones físiques o jurídiques, en possessió d’una o més accions del grup.