Transparència

“Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas – Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)”

El passat 23 de novembre del 2021 el Consell de Ministres va autoritzar al Consell Gestor del Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques l’aprovació de l’operació de suport públic temporal sol·licitat per Grup Serhs S.A., Serhs Distribució i Logística, S.L., Serhs Fruits Distribució Global, S.L. Serhs Food Area, S.L., Sacalmser, S.L., Pastuiraser, S.L., Sakistes, S.L., Montsenyser, S.L., Equipturis, S.L. , Mediterraneum XX, S.L. i Asseguris Mediterraneum Correduria d’Assegurances, S.L.

L’ajuda, que va assolir a un total de 34 milions, es va canalitzar a través d’un préstec participatiu per import de 17,34 milions d’euros i un préstec ordinari de 16,66 milions, tots dos instruments contemplats a l’Ordre ministerial del passat 23 de juliol del 2020 que va publicar l’acord del Consell de Ministres que estableix el funcionament del fons, dotat amb un total de 10.000 milions d’euros.

Aquest fons va ser aprovat pel Govern el juliol passat amb l’objectiu d’aportar suport públic temporal per reforçar la solvència d’empreses no financeres afectades per la pandèmia de la COVID-19 que siguin considerades estratègiques per al teixit productiu nacional o regional.

Les empreses beneficiàries d’aquest suport públic temporal disposaran d’un termini màxim de set anys per amortitzar en la seva totalitat els préstecs que rebin. Els tipus d’interès fixats per al préstec participatiu són els que preveu l’annex de l’acord del Consell de Ministres de 21 de juliol i el Marc Temporal de la Comissió Europea.

Amb l’autorització d’aquesta operació es completa el procediment que regeix per al funcionament del Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques.

Grup Serhs compta amb 1.398 accionistes, dels quals el 40% aproximadament són empleats, familiars i petites empreses. S’estructura en quatre divisions de negoci: distribució, hotels, alimentació i serveis.

La divisió hotelera, entre propietat i gestió, disposa de vuit hotels, sis a Catalunya, i dos al Brasil, amb prop de 1.000 habitacions. La divisió de Distribució se centra en els productes d’alimentació, begudes i neteja pel canal HORECA (Hotels, Restaurants i Cafeteries), càmpings, comerços etc., donant servei a més de 14.000 clients.

L’àrea d’Alimentació presta serveis essencials relatius a la gestió de la restauració per a col·lectius, alimentació de cinquena gamma (preparats pel consum) i esdeveniments. Aquesta divisió, essencial per la dificultat de substituir de forma ràpida els seus serveis, atén més de 240 centres (col·legis, residències, hospitals i centres penitenciaris), preparant al dia més de 30.000 àpats, el que suposa més de set milions de menjars a l’any.

Finalment, la línia de serveis ofereix la gestió d’assegurances, gestoria i desenvolupa la comercialització d’aplicacions informàtiques i projectes d’instal·lació i equipament per a l’hostaleria i les col·lectivitats.

SERHS va facturar més de 268 milions d’euros el 2019, donant servei a uns 40.000 clients. A causa de la pandèmia, aquest volum de negoci s’ha reduït un 45,3% fins a arribar als 147 milions d’euros a l’any 2020. A més, compta amb 2.500 proveïdors.

Al tancament del 2019, la plantilla a Espanya pujava a 2.080 empleats, el que suposa un 93% del volum global, que se situava en 2.463 empleats.

Grup Serhs és una corporació empresarial amb valors i compromís amb la sostenibilitat i l’acció climàtica i compta amb un Pla d’Eficiència Energètica i de Sostenibilitat de totes les seves línies de negoci en un horitzó 2027. El Pla està alineat amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i és coherent amb l’estratègia del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (2021-2030) i el Pacte Verd Europeu (European Green Deal).

En aquest sentit, l’ajuda rebuda ens permetrà poder donar continuïtat al Grup d’acord amb els objectius de la Unió Europea i les obligacions nacionals relacionades amb la transformació ecològica i digital, inclòs el d’aconseguir la neutralitat climàtica d’aquí a 2050, gràcies al seu Pla d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat 2027 i els seus plans de transformació digital aprovats el passat any.

Durant l’exercici 2023 s’han desenvolupat accions específiques relatives a aquest Pla, en concret, en els àmbits de la mobilitat sostenible, l’eficiència i l’autoconsum energètics.

Pel que fa a l’impuls a la mobilitat sostenible, s’ha treballat en l’electrificació de la flota de vehicles i la infraestructura de recàrrega necessària per a aquests.

Pel que fa a l’estratègia relativa a l’eficiència energètica, aquesta ha inclòs la monitorització de consums i la implantació d’un sistema de gestió energètica, que identificarà les actuacions prioritàries en climatització, il·luminació i flota.

Quant al punt relatiu a l’autoconsum energètic, s’ha treballat a incrementar-lo mitjançant noves instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis del Grup, cosa que permet reduir l’empremta de carboni de l’activitat.

A més, s’està treballant per incloure la petjada de carboni com a indicador d’avaluació de la sostenibilitat de l’activitat prestada.

Transparència

“Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas – Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)”

El passat 23 de novembre del 2021 el Consell de Ministres va autoritzar al Consell Gestor del Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques l’aprovació de l’operació de suport públic temporal sol·licitat per Grup Serhs S.A., Serhs Distribució i Logística, S.L., Serhs Fruits Distribució Global, S.L. Serhs Food Area, S.L., Sacalmser, S.L., Pastuiraser, S.L., Sakistes, S.L., Montsenyser, S.L., Equipturis, S.L. , Mediterraneum XX, S.L. i Asseguris Mediterraneum Correduria d’Assegurances, S.L.

L’ajuda, que va assolir a un total de 34 milions, es va canalitzar a través d’un préstec participatiu per import de 17,34 milions d’euros i un préstec ordinari de 16,66 milions, tots dos instruments contemplats a l’Ordre ministerial del passat 23 de juliol del 2020 que va publicar l’acord del Consell de Ministres que estableix el funcionament del fons, dotat amb un total de 10.000 milions d’euros.

Aquest fons va ser aprovat pel Govern el juliol passat amb l’objectiu d’aportar suport públic temporal per reforçar la solvència d’empreses no financeres afectades per la pandèmia de la COVID-19 que siguin considerades estratègiques per al teixit productiu nacional o regional.

Les empreses beneficiàries d’aquest suport públic temporal disposaran d’un termini màxim de set anys per amortitzar en la seva totalitat els préstecs que rebin. Els tipus d’interès fixats per al préstec participatiu són els que preveu l’annex de l’acord del Consell de Ministres de 21 de juliol i el Marc Temporal de la Comissió Europea.

Amb l’autorització d’aquesta operació es completa el procediment que regeix per al funcionament del Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques.

Grup Serhs compta amb 1.398 accionistes, dels quals el 40% aproximadament són empleats, familiars i petites empreses. S’estructura en quatre divisions de negoci: distribució, hotels, alimentació i serveis.

La divisió hotelera, entre propietat i gestió, disposa de vuit hotels, sis a Catalunya, i dos al Brasil, amb prop de 1.000 habitacions. La divisió de Distribució se centra en els productes d’alimentació, begudes i neteja pel canal HORECA (Hotels, Restaurants i Cafeteries), càmpings, comerços etc., donant servei a més de 14.000 clients.

L’àrea d’Alimentació presta serveis essencials relatius a la gestió de la restauració per a col·lectius, alimentació de cinquena gamma (preparats pel consum) i esdeveniments. Aquesta divisió, essencial per la dificultat de substituir de forma ràpida els seus serveis, atén més de 240 centres (col·legis, residències, hospitals i centres penitenciaris), preparant al dia més de 30.000 àpats, el que suposa més de set milions de menjars a l’any.

Finalment, la línia de serveis ofereix la gestió d’assegurances, gestoria i desenvolupa la comercialització d’aplicacions informàtiques i projectes d’instal·lació i equipament per a l’hostaleria i les col·lectivitats.

SERHS va facturar més de 268 milions d’euros el 2019, donant servei a uns 40.000 clients. A causa de la pandèmia, aquest volum de negoci s’ha reduït un 45,3% fins a arribar als 147 milions d’euros a l’any 2020. A més, compta amb 2.500 proveïdors.

Al tancament del 2019, la plantilla a Espanya pujava a 2.080 empleats, el que suposa un 93% del volum global, que se situava en 2.463 empleats.

Grup Serhs és una corporació empresarial amb valors i compromís amb la sostenibilitat i l’acció climàtica i compta amb un Pla d’Eficiència Energètica i de Sostenibilitat de totes les seves línies de negoci en un horitzó 2027. El Pla està alineat amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i és coherent amb l’estratègia del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (2021-2030) i el Pacte Verd Europeu (European Green Deal).

En aquest sentit, l’ajuda rebuda ens permetrà poder donar continuïtat al Grup d’acord amb els objectius de la Unió Europea i les obligacions nacionals relacionades amb la transformació ecològica i digital, inclòs el d’aconseguir la neutralitat climàtica d’aquí a 2050, gràcies al seu Pla d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat 2027 i els seus plans de transformació digital aprovats el passat any.

Durant l’exercici 2023 s’han desenvolupat accions específiques relatives a aquest Pla, en concret, en els àmbits de la mobilitat sostenible, l’eficiència i l’autoconsum energètics.

Pel que fa a l’impuls a la mobilitat sostenible, s’ha treballat en l’electrificació de la flota de vehicles i la infraestructura de recàrrega necessària per a aquests.

Pel que fa a l’estratègia relativa a l’eficiència energètica, aquesta ha inclòs la monitorització de consums i la implantació d’un sistema de gestió energètica, que identificarà les actuacions prioritàries en climatització, il·luminació i flota.

Quant al punt relatiu a l’autoconsum energètic, s’ha treballat a incrementar-lo mitjançant noves instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis del Grup, cosa que permet reduir l’empremta de carboni de l’activitat.

A més, s’està treballant per incloure la petjada de carboni com a indicador d’avaluació de la sostenibilitat de l’activitat prestada.