Per la millora de les persones

El nostre compromís amb els professionals de SERHS

La millora contínua, la creació de valor, la innovació, el respecte per les persones i un fort sentit de la responsabilitat, defineixen el nostre tarannà com a corporació de marcat caràcter català.

És sobre aquests pilars en que s’estructura la Responsabilitat Social Corporativa de SERHS, amb un objectiu clar: conciliar el creixement econòmic i la competitivitat amb el desenvolupament social.

Responsabilitat Social Corporativa SERHS

El nostre compromís amb els professionals de SERHS i amb l’entorn ha estat, és i serà una prioritat vehiculada amb les nostres divisions de negoci. Des de l’àmbit sectorial, SERHS actua també en matèria de responsabilitat empresarial, conscient de la importància de que ser motors d’una societat cada cop més canviant i exigent, requereix de voluntat d’ésser també part activa de les noves necessitats i de les noves exigències.

Plans d’Igualtat SERHS

A SERHS, disposem de plans d’igualtat publicats al Registre de Plans d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya. El Registre de Plans d’Igualtat atorga a les empreses i organitzacions que els registrem un certificat oficial d’adequació del seu Pla a la legalitat vigent.

El Registre permet reconèixer i donar visibilitat a les empreses i organitzacions que han elaborat i implantat un pla d’igualtat. És, al mateix temps, una referència ineludible per a les interessades en avançar en matèria d’igualtat o que estan en procés de creació d’un pla propi.

Capacitació de talent

La capacitació de talent és una iniciativa estratègica en matèria de Recursos Humans que té com a principal objectiu transformar la cultura de la nostra organització a través de la formació.

Per això estimula els processos de gestió dels recursos humans que assegurin les capacitats que requereix la nostra corporació en el seu personal professional, sense perdre de vista les peculiaritats pròpies de cadascuna de les divisions i dels seus negocis.

També es preocupa de la capacitació de directius i responsables de negoci, per a liderar el procés de transformació, mitjançant la implantació dels processos claus de recursos humans.

És imprescindible que les empreses, per tal d’assolir els seus objectius en matèria de responsabilitat social, preparin les persones que lideren equips, que lideren projectes, que lideren àmbits o que lideren iniciatives.

Pel benestar de les persones

El nostre compromís amb els professionals de SERHS

La millora contínua, la creació de valor, la innovació, el respecte per les persones i un fort sentit de la responsabilitat, defineixen el nostre tarannà com a corporació de marcat caràcter català.

És sobre aquests pilars en que s’estructura la Responsabilitat Social Corporativa de SERHS, amb un objectiu clar: conciliar el creixement econòmic i la competitivitat amb el desenvolupament social.

Responsabilitat Social Corporativa SERHS

El nostre compromís amb els professionals de SERHS i amb l’entorn ha estat, és i serà una prioritat vehiculada amb les nostres divisions de negoci. Des de l’àmbit sectorial, SERHS actua també en matèria de responsabilitat empresarial, conscient de la importància de que ser motors d’una societat cada cop més canviant i exigent, requereix de voluntat d’ésser també part activa de les noves necessitats i de les noves exigències.

Plans d’Igualtat SERHS

A SERHS, disposem de plans d’igualtat publicats al Registre de Plans d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya. El Registre de Plans d’Igualtat atorga a les empreses i organitzacions que els registrem un certificat oficial d’adequació del seu Pla a la legalitat vigent.

El Registre permet reconèixer i donar visibilitat a les empreses i organitzacions que han elaborat i implantat un pla d’igualtat. És, al mateix temps, una referència ineludible per a les interessades en avançar en matèria d’igualtat o que estan en procés de creació d’un pla propi.

Capacitació de talent

La capacitació de talent és una iniciativa estratègica en matèria de Recursos Humans que té com a principal objectiu transformar la cultura de la nostra organització a través de la formació.

Per això estimula els processos de gestió dels recursos humans que assegurin les capacitats que requereix la nostra corporació en el seu personal professional, sense perdre de vista les peculiaritats pròpies de cadascuna de les divisions i dels seus negocis.

També es preocupa de la capacitació de directius i responsables de negoci, per a liderar el procés de transformació, mitjançant la implantació dels processos claus de recursos humans.

És imprescindible que les empreses, per tal d’assolir els seus objectius en matèria de responsabilitat social, preparin les persones que lideren equips, que lideren projectes, que lideren àmbits o que lideren iniciatives.