El Vilar Rural de Sant Hilari acull la prova pilot del projecte Watertur

SERHS Hotels és una de les empreses que participen a la iniciativa Watertur, projecte coordinat pel Catalan Water Partnership, el clúster de l’aigua a Catalunya. La iniciativa busca fer un ús més sostenible de l’aigua en el sector turístic, assegurant una gestió òptima d’aquest recurs i garantint-ne la seva qualitat i disponibilitat per al futur.

El projecte, en funcionament des de finals del 2018, té una durada prevista de 36 mesos. Durant aquest temps, el Vilar Rural de Sant Hilari acollirà la prova pilot de la iniciativa, que s’estructura en tres línies d’actuació:

Vilar-Rural-de-Sant-Hilari-low

  • Implementar tecnologies intel·ligents que permetin millorar la gestió de les aigües que s’utilitzen amb finalitats recreatives, com per exemple les de les piscines.
  • Optimitzar i posar en marxa tecnologies punteres que permetin millorar el tractament de les aigües residuals i permetre’n la reutilització.
  • Posar en funcionament plataformes que facin possible el seguiment i la monitorització del cicle de l’aigua, així com el càlcul de la petjada hídrica i de carboni. Aquesta monitorització ha de fer permetre fer un seguiment a temps real de l’ús de l’aigua que es fa a l’hotel, facilitant la conscienciació dels hostes sobre l’impacte de les seves accions i incentivant-los a reduir el consum d’aigua amb petites accions.

La prova pilot, actualment en marxa al Vilar Rural de Sant Hilari, servirà per implementar sistemes intel·ligents de tractament i monitorització que permetin innovar en la gestió de l’aigua, reduint-ne el consum i fent-ne un ús més sostenible.

El projecte, finançat per ACCIÓ i pel fons de desenvolupament regional FEDER, vol posicionar Catalunya com a referent en la gestió intel·ligent de l’aigua al sector hoteler.

Juntament amb el Vilar Rural de Sant Hilari, establiment on s’està duent a terme la prova pilot del projecte, participen també en aquesta iniciativa cinc entitats i empreses més: Sorigué, AERIS Tecnologías Ambientales, Lavola, Fluidra i el centre tecnològic enfocat a la millora industrial LEITAT.