La Direcció de SERHS Distribució i Logística ha decidit iniciar un nou projecte del Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

La Direcció de l’empresa estableix que la igualtat de gènere és un dels nostres principis estratègics i per això volem adquirir el compromís de treballar per la no discriminació i d’impulsar i fomentar les mesures necessàries per tal de mantenir i/o d’aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes als diverses àmbits de la nostra organització.

Per dur a terme aquest propòsit s’ha creat una comissió negociadora amb la col·laboració de la representació legal del personal treballador, que participa tant en el procés de diagnòstic com d’elaboració, implantació i seguiment del pla d’igualtat.

Seguirem informant dels avenços que realitzem en aquest àmbit.