MobileSign és el sistema de signatura electrònica de DOCUGestiona que incrementa l’eficiència i l’estalvi del teu negoci

MobileSign és el nou sistema de signatura electrònica que DOCUgestiona, l’eina de digitalització de SERHS Serveis, posa a la teva disposició. Un dels principals avantatges que ofereix aquest tipus de signatura és la mobilitat. Ni tan sols ens hem de trobar en el mateix espai per tal de poder validar documents en temps real. Òbviament això representa un estalvi molt important tant a nivell econòmic com a nivell de temps.

MobileSign és el procés de signatura electrònica que aporta seguretat, estalvi de costos i temps, agilitat, validesa legal i immediatesa. Avui dia és un dels mètodes de signatura més utilitzat en solucions digitals. Deixa absoluta llibertat a la persona signant a validar el document on i quan vulgui.

 

 1. Signatura des del mateix correu electrònic. En el moment de rebre la sol·licitud de document pendent de signatura aquesta es pot executar des del mateix correu; no es necessita cap aplicació addicional per executar el procés de signatura.
 2. Validesa legal. MobileSign està vinculat al signant de manera única, doncs aquest disposa d’un telèfon mòbil personal amb un número que pertany exclusivament al signant. L’accés a la petició de signatura, que s’envia al correu del signant  i el codi SMS que s’envia, es troben sota control exclusiu de la persona que signa. A més, un cop signat el document aquest no es pot modificar; garanteix el dia i l’hora de la signatura així com de l’enviament del codi específic per executar-la. Un cop validat i creat el document pertinent, totes les dades queden xifrades de manera que no es poden modificar ni alterar en cap moment ni situació.
 3. Estalvi de cost i de temps. No requereix instal·lació d’aplicacions addicionals ni de desplaçaments per executar la signatura. La persona signant pot escollir el moment en que desitgi validar el document corresponent i fer-ho des de qualsevol tipus de dispositiu (mòbil, PC, tablet,…). L’enviament de la documentació es realitza de forma àgil i ràpida. El codi de confirmació de signatura o OTP (One Time Password) s’envia de manera instantània un cop sol·licitat, el signant ho firma al moment i es genera el document de forma immediata.
 4. Emmagatzematge segur. Totes les dades i documentació es disposen encriptades al núvol, garantides amb total seguretat i disponibilitat en qualsevol moment i lloc que es necessiti consultar i executar, des dels dispositius de que diposis en aquell precís moment.

 

T’expliquem en 7 senzills pasos com s’executa MobileSign de forma ràpida i àgil i des de qualsevol tipus de dispositiu:

 1. Enviament del document a signar des del gestor documental de DOCUGestiona, mitjançant correu electrònic
 2. Recepció i obertura del document per part de l’usuari o persona signant
 3. El receptor disposa del document per la seva lectura i revisió abans d’executar la signatura.
 4. S’executa l’acció conforme es vol signar el document.
 5. El sistema calcula un codi aleatori (OPT) basat en el contingut del document a signar.
 6. La persona signant rep un SMS al seu telèfon mòbil personal amb el codi de confirmació de la signatura (OPT) i l’introdueix al document.
 7. El document queda correctament signat. S’envia una còpia a la persona signant i queda arxivat al seu expedient. A l’àmbit laboral el document està disponible per consultar-ho al Portal del Treballador  de DOCUGestiona en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.