Un any més, tretze empreses adscrites a les divisions de negoci de SERHS, han rebut un incentiu per la seva gestió en prevenció de la seguretat laboral, conegut com a bonus, obtingut gràcies a la bona gestió en matèria de prevenció. Com a reconeixement a la obtenció d’aquest incentiu, SERHS va rebre de mans d’Asepeyo, un diploma acreditatiu.

13 empreses de SERHS premiades per la seva bona gestió en PRL

Aquest reconeixement l’atorga la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, a través d’Asepeyo, la mútua d’accidents de treball i malalties professionals de SERHS.

El bonus consisteix en un incentiu econòmic sobre les quotes abonades per contingències professionals, que demostren que aquestes empreses han contribuït de manera contrastada a la disminució i a la prevenció de la sinistralitat laboral, a través d’inversions quantificables en aquest sentit i de la implantació de mesures, polítiques i pràctiques preventives adequades en tots els nivells de l’empresa.

Un servei de Prevenció Mancomunat reconegut any rere any

Cada any, des del 2011, el Servei de Prevenció Mancomunat de SERHS, ha obtingut incentius per la bona gestió en prevenció de riscos laborals, i demostra, que les empreses estan fent un gran esforç per crear i mantenir unes bones condicions de treball i així vetllar per la seguretat i salut del seu equip humà.

En la imatge, l’equip de prevenció de riscos laborals format per Sabina Sanchez, Cristina Folch, David Jansana, Natalia Garcia, Josep Juli i Birgit Heuts. 19