Amb l’inici de l’exercici 2017-2018 aquest mes de setembre, SERHS ha posat en marxa la divisió de Serveis, SERHS Serveis, fins ara constituïda com una unitat de negoci de suport a la resta de divisions estratègiques del grup. La nova divisió neix amb l’objectiu de posar a disposició del mercat tot el potencial que la unitat ha anat acumulant durant tots aquests anys dins de la corporació, amb un ampli ventall de productes i serveis i amb un sòlid i reconegut know-how adquirit i avalat per la gestió realitzada en el si del grup. Oriol Verdura, que havia estat director corporatiu de noves tecnologies de SERHS, ha estat nomenat com a director general de SERHS Serveis.

SERHS posa en marxa la divisió de Serveis

La nova divisió es recolza sobre tres unitats de negoci:
– La de gestoria,
– La de tecnologies de la informació i la comunicació,
– La de projectes i equipaments per a la hostaleria i la restauració.
La posada en marxa de SERHS Serveis suposa un pas més en el procés de reorganització de les seves divisions en el que el grup està immers des de 2015 amb un objectiu que, tal i com ha explicat Jordi Bagó, conseller delegat de SERHS, en diferents ocasions “passa per adaptar-nos a la realitat actual del mercat i d’estar preparats per afrontar els reptes de futur”. Amb la posada en marxa de SERHS Serveis com una divisió estratègica de negoci més, la corporació posa de relleu un dels pilars bàsics sobre els que treballa: el d’empresa dinàmica, capaç d’adaptar la seva estructura a les oportunitats de negoci i el de ser una corporació en continu creixement en un món canviant.
SERHS Serveis: tres àmbits de negoci i solucions per a empreses
L’estructura de SERHS Serveis s’articula sobre tres unitats de negoci:
1. SERHS Serveis Gestiona, la unitat encarregada de proporcionar serveis de gestoria, assessoria fiscal i comptable, assegurances, assessoria en prevenció de riscos laborals i administració i gestió de personal. Un exemple, són les noves assegurances de Ciberrisc que, recentment, ha posat a disposició dels seus clients.
2. SERHS Serveis TIC, la unitat encarregada de proporcionar solucions tecnològiques per a la gestió del negoci o de l’empresa, independentment del seu tamany, territori i àmbit d’actuació. Un exemple és el Portal Human by SERHS, un espai telemàtic per a treballadors i col.laboradors d’una empresa en el que accedir i consultar tota la informació corporativa i laboral.
3. SERHS Serveis Projects, la unitat encarregada de donar resposta a les necessitats d’equipaments en els àmbits de la hostaleria, la restauració i les col.lectivitats. Aquesta és, a dia d’avui, la unitat de negoci amb més potencial dins la divisió de Serveis, amb més de 30 anys d’experiència i reconegut prestigi en el mercat. Aquest bagatge la fa esdevenir la unitat amb major perspectiva de creixement dins la nova organització. Alguns dels darrers projectes més destacat han estat: l’Hotel Silhoutte, de Malgrat de Mar i l’Hotel Alhambra, de Santa Susanna, on es van instal.lar panells hermètics a les cambres hermètiques, impedint així possibles fuites tèrmiques que impliquessin un esforç de treball superior de les cambres, amb el conseqüent increment de cost energètic.
Fins ara, el gruix de productes i serveis es prestaven al conjunt de divisions i empreses del grup. A partir de la nova estructura, com a divisió de negoci independent, SERHS Serveis és llança al mercat amb l’objectiu de “donar a conèixer tot el potencial en serveis que la divisió ha anat madurant fins ara dins de la corporació”, ha especificat Oriol Verdura.
El grup queda estructurat en 4 divisions
Amb la posada en marxa de la divisió de Serveis, SERHS basa la seva estructura operativa i de negoci  en 4 divisions:
– SERHS Turisme i Hotels
– SERHS Distribució
– SERHS Food
– SERHS Serveis
Així doncs, l’estructura corporativa del grup de la qual en formava part l’àmbit de Serveis, abans d’esdevenir divisió independent, es redueix i se simplifica amb l’objectiu d’esdevenir un mecanisme de suport per a les quatre divisions de negoci i les seves empreses, capaç de treballar amb eficiència, agilitat i eficàcia.