SERHS Food col·labora amb els serveis d’àpats de l’Ajuntament de Barcelona que creixen un 30% per garantir l’alimentació dels col·lectius vulnerables i de risc.

L’Ajuntament de Barcelona ha reforçat des de l’inici de la crisi pel coronavirus el conjunt de programes d’àpats al voltant d’un 30%. La xifra d’àpats servits dels diferents programes ha passat de 3.700 a 4.800 diaris. Aquests programes inclouen diferents serveis, els àpats a domicili, i els àpats en companyia i els menjadors socials, que passen a lliurar-se en barqueta i a consumir a les llars. SERHS Food col·labora en la producció i la distribució dels plats cuinats per als diferents usuaris. Tots aquests serveis persegueixen proporcionar una alimentació equilibrada i saludable a persones que, per diferents motius, podrien tenir dèficit d’alimentació.

L’Ajuntament de Barcelona i SERHS Food mantenen un relació estreta de relació en aquests moments més que mai posant a disposició les diferents opcions d’alimentació que es poden produir des de la Cuina d’Alt Rendiment de Mataró. Així mateix també s’està duent a terme amb altres Ajuntaments i entitats socials de tot Catalunya tant per a persones grans com per a nens/es en el cas de menús de beques menjador o necessitats especials.

Pack Alimentacio SERHS Food

El servei d’àpats a domicili ha passat de servir 1.200 àpats a uns 1.550. Aquest servei està adreçat a persones que no poden preparar-se els àpats o necessiten ajuda per fer-ho però que són autònomes a l’hora de menjar, persones que no tenen suport social i/o familiar o insuficient per cobrir les atencions que necessiten, que tenen problemes de mobilitat que dificulten l’ús de recursos de la comunitat, o que el seu habitatge no disposi de les condicions necessàries per cuinar.

Pel que fa als àpats en companyia, un servei adreçat a persones grans en situació de fragilitat que busquen cobrir una alimentació adequada i proporcionar un espai relacional, ja no es fan en companyia pels coneguts motius sanitaris però se segueixen servint en carmanyola per consumir a les llars. En aquest cas, els Serveis Socials municipals han passat de servir uns 1.000 àpats a 1.300.

Per últim, els menjadors socials, dirigits a persones amb necessitat i persones sense llar, s’han reforçat igualment, en alguns casos amb serveis de carmanyola i han passat d’atendre unes 1.500 persones cada dia a fer-ho amb unes 1.950.

Prestar aquest servei social de cura i atenció a les persones, té molta rellevància per a SERHS Food, ja que més enllà dels objectius empresarials, la visió és treballar contínuament per garantir les necessitats alimentàries dels ciutadans i el seu benestar.

Veure en premsa: https://beteve.cat/societat/creixen-30-apats-collectius-vulnerables-coronavirus/