La divisió donarà suport als centres escolars tant en processos de transició digital, com en assistència tècnica completa.

SERHS Serveis ha posat en marxa Suit Educa, un nou servei impulsat des de la seva unitat dedicada a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) per a escoles. Amb aquest nova prestació, els centres escolars podran disposar d’un partner especialitzat per dur a terme des de processos de transició digital, a tasques d’assistència tècnica completa en el mateix lloc de treball.

Suit Educa és un servei 360 de suport i assessorament tecnològic. D’una banda, Suit Educa assisteix a les escoles perquè, per exemple, puguin fer front a atacs i virus informàtics, renovin  o actualitzin els seus terminals d’estudi i de treball i per resoldre problemes o disposar, per primera vegada, de pissarres digitals, entre d’altres serveis.

A més, amb Suit Educa de SERHS Serveis, els centres educatius podran comptar amb un equip de professionals especialitzat que es desplaçarà fins el lloc de la incidència, amb la freqüència que es requereixi, per a tenir els equipaments tecnològics sempre al dia. I compta també amb un servei de suport telemàtic per aquells contratemps que es puguin resoldre de forma remota.

Suit Educa Serveis SERHS

Suit Educa se suma, així, a d’altres innovadors serveis que la divisió de SERHS Serveis ha llançat al llarg del darrer any, el primer de la seva sortida al mercat. Alguns d’aquests serveis dels que es nodreix la divisió i es beneficien ja els seus clients són: el portal per a la gestió de Recursos Humans , el  Portal empresa i el Portal treballador, dos eines indispensables per millorar la comunicació entre empresa i treballador; Social SERHS, especialitzats en màrqueting digital; i Docugestiona, entre d’altres, una eina telemàtica per a la gestió de la documentació on-line.