SERHS Food ha elaborat, conjuntament amb l’hospital Arnau de Vilanova (Lleida), una dieta específica per a malalts de COVID-19.

SERHS Food elabora una dieta per a la COVID-19

Les principals societats i associacions de nutrició clínica del món, entre elles la SEEN (Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició), consideren que la teràpia nutricional ha de considerar-se part del tractament bàsic dels pacients amb COVID-19. Els estudis clínics mostren que les persones amb més riscos per COVID-19 són les inmunocompromeses, principalment adults grans, individus amb diferents patologies cròniques i malnodrits en general. La infecció per SARSCoV-2 implica en si mateixa un risc nutricional. L’objectiu és prevenir, diagnosticar i tractar la malnutrició de forma precoç per millorar no només el pronòstic de la malaltia sinó també el procés de recuperació.

Pel que fa a la dieta, les recomanacions de les diferents societats i associacions coincideixen que la primera estratègia d’intervenció nutricional ha de ser l’adaptació de la dieta hospitalària (textura, preferències i aversions alimentàries, etc.) per afavorir i augmentar les ingestes. En aquest sentit, la SEEN (Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició) recomana pautar sistemàticament a tots els pacients ingressats per COVID-19 una dieta d’elevada densitat nutricional, amb un aport de 25-30 kcal/kg/dia i uns 1,5 g de proteïna.

SERHS Food elabora una dieta per a la COVID-19

Arròs bullit amb carbassó i pastanaga i pernil dolç / Salsitxes de vedella amb ceba i tomàquet i bròquil de guarnició / Mandarines de temporada

SERHS Food elabora una dieta per a la COVID-19

Espinacs a la crema amb patata / Mandonguilles de vedella amb sofregit de pastanaga / Mandarines de temporada

El departament de dietètica de SERHS Food conjuntament amb el departament de Nutrició de l’Hospital Arnau de Vilanova i l’Hospital Santa Maria de Lleida, han creat una Dieta Covid-19 específica per a pacients no crítics i segons el seu estat en la malaltia.

El principal objectiu d’aquesta dieta no és incrementar la quantitat d’aliments diaris ingerits, sinó augmentar la densitat calòrica i proteica dels mateixos. S’ha elaborat un menú adaptat a aquestes necessitats nutricionals i que es tracta d’una dieta de fàcil masticació, hiperproteica i fraccionada en 5 àpats (esmorzar, dinar, berenar, sopar i ressopó) on les principals característiques són:

  • Plats de fàcil masticació per tal de facilitar la ingesta en els casos de fatiga i poca gana, d’aquesta manera evitem un sobreesforç a l’hora del menjar.
  • Primers plats enriquits amb aliments proteics naturals per tal de complir els requeriments nutricionals recomanats.
  • El ressopó està composat per un làctic.
  • En el moment de l’ingrés del pacient i com a recordatori un cop a la setmana fins que l’evolució del pacient permeti progressar la dieta, se li donen unes recomanacions mitjançant un targetó informatiu.

SERHS Food elabora una dieta per a la COVID-19

A principis de febrer 2021 a Lleida el 65% dels pacients ingressats per Covid-19 tenen aquesta dieta pautada. Des de SERHS Food sempre s’ha posat en valor que “quan s’està malalt és quan millor s’ha de menjar” i una “dieta no és bona si no es menja”, per tant no existeix una dieta ideal i ben dissenyada si finalment no es ingerida.

És per això que s’aposta sempre per una feina multidisplinar, buscant la màxima satisfacció del pacient, des del departament de Nutrició i Dietètica i supervisada pel nostre equip de dietistes, tenint comunicació directa amb les comissions d’alimentació de tots el centres en els que es gestiona el servei d’alimentació com en aquest cas dels complexes sanitaris de Lleida. És molt important un treball d’equip que impliqui tant a la direcció, metges, infermeria, auxiliars, pacients, residents i personal de cuina per oferir la màxima qualitat i seguretat alimentària als usuaris/es i sobretot la seva ràpida recuperació.

 

+ a www.serhsfood.com